Carnavalsviering en jubileumfeest

Vrijdag 18 januari vierden we grootscheeps het 44-jarig jubileum van onze vereniging.
Om 19.00 uur verzamelde zich alles wat met het Vasserse carnaval te maken heeft, of heeft gehad, zich in de door kinderen van de basisschool fraai versierde kerk. Ook vele genodigden waren aanwezig voor een speciale carnavalsviering die in het teken stond van het 44-jarig bestaan, dit alles onder het motto: “Wij 44-en helderop”. Na afloop van de viering begaf het gezelschap zich naar de residentie “Zaal Bolscher”, waar het feest werd voortgezet met een  speciale jubileumreceptie.

Het was niet de eerste carnavalsviering in het bestaan van De Spekscheeters. Ook bij het 33-jarig jubileum was er een dergelijke viering. Dat er in die 11 jaren ontzettend veel is veranderd blijkt onder andere uit de digitale presentatie van de viering. Waar 11 jaar geleden nog een zelfgemaakt boekje werd gebruikt, kon iedereen de viering nu op een uiterst fraaie manier via een groot scherm volgen.
Voorganger van de viering was pastoor Casper Pikkemaat. Hij leidde de viering met veel flair en carnavaleske humor, enthousiast gevolgd door de vele aanwezigen. Het dames- en herenkoor zong voor aanvang van de viering het bekende lied “Tussen kroegen en kerken”.  De viering zelf startte ook direct goed. Hofkapel De Spekhest’n zette letterlijk de toon met een vrolijke mars bij het binnenkomen van de kerk, gevolgd door het indrukwekkende gevolg van de Spekgarde, de Spekzwoerdjes (een geheel nieuwe club), het bestuur, galamedewerkers, de Raad van Elf, de dansmarietjes, Schoolprins Niek en Schoolprinses Eefke, Sleutelprins Ronny, Secretaris Clemens met hun familieleden. De rij werd gesloten door Pastoor Pikkemaat en zijn assistenten.

Sleutelprins Ronny heette iedereen welkom, waarna Pastoor Pikkemaat in zijn openingswoord de verbondenheid schetste van kerk en carnaval. Saamhorigheid en omzien naar elkaar; daar gaat het om, aldus de pastoor. De pastoor kreeg de lachers op zijn hand toen de Prins en Secretaris werden uitgenodigd hem als acoliet te ondersteunen. Ze werden daarom vervolgens snel in prachtige acolietenkleding geholpen en namen toen naast de Pastoor plaats. Ook de traditionele collecte ging totaal anders dan normaal. In plaats van dat er geld werd ingezameld, kreeg iedereen een consumptiemuntje aangeboden. Een omgekeerde collecte dus. Bij het verlaten van de kerk werd overigens wel een collecte gehouden.
Pastoor Pikkemaat ging in zijn overweging nader in op de bekende evangelielezing “De bruiloft in Kana”, waarin op wonderbaarlijke wijze water in wijn veranderde. Hij hield zijn overweging op een bijzondere plek, namelijk vanaf de preekstoel. Een plek die voor een preek nog maar zelden wordt gebruikt.


Eigen inbreng Spekscheeters
Naast pastoor Pikkemaat leverde menig carnavalvierend Vassenaar een bijdrage in de voorbereiding of uitvoering van de viering, variërend van vorst Rob tot schoolprins/prinses Niek en Eefke, gala-medewerker Mirelle, oud-prins Ben Boerrigter en voorzitter Walter Kemna. Er was ook aandacht voor Spekscheeters van het eerste carnavalsuur, waarvan een aantal inmiddels overleden is.
Ter ere van hen stond de gehele viering een bloemstuk met kaars voor het altaar. Na de weekendviering krijgt het bloemstuk een plek op het graf van één van de grondleggers van het Vasserse carnaval, Kösters Hendrik.
Verder werd de viering muzikaal omlijst door de Spekhest’n, het dames- en herenkoor en het hofkoor onder muzikale begeleiding van Frank Droste.
Eén van de vele muzikale hoogtepunten was het prachtige lied van het dames- en herenkoor over het mooie Vasse en zijn buurtschappen, maar ook het hofkoor zong een aantal prachtige liedjes zoals “Prachtig mooi’n dag” en “He’j Vasse”. Op het einde van de viering werd pastoor Pikkemaat door Prins Ronny opgenomen in de hofhouding van De Spekscheeters. Tenslotte werd door koster/oud-prins Tonny I een mooi gedicht van huisdichteres Annie Weusthof-Leussink voorgelezen en werd het slotlied, heel toepasselijk, het nieuwe Spekscheetersleed gezongen.
Na afloop van de viering vertrok het bonte gezelschap richting residentie.


Jubileumreceptie
De entree van de residentie was versierd met prachtige collages van foto’s. Tevens werden filmbeelden vertoond van vroegere hoogtepunten van De Spekscheeters, zoals optochten en gala’s. Na de felicitaties van de vele genodigden werd de avond geopend door ceremoniemeester Harriët Gerwers-Kemna. Zij nodigde burgemeester Haverkamp uit voor een toespraak. De burgemeester, zelf woonachtig in Vasse, had veel lovende woorden voor de jubilerende vereniging. In de korte tijd dat ze in Vasse woonde had ze de vereniging leren kennen als een zeer enthousiaste club met een groot sociaal karakter. Ze had ook geoefend om het moeilijke woord Spekscheetersspeklappenrosenmontag vor- und nachmittagspektakel zo snel mogelijk uit te spreken, hetgeen haar behoorlijk goed afging. Voorzitter Walter Kemna liet vervolgens horen in welk tempo dat woord in werkelijkheid uitgesproken moet worden. Hilariteit alom in de zaal.


Presentatie jubileumboek en Spekscheeters App.
Oud-prins Tonny I werd vervolgens uitgenodigd om het 1e exemplaar van het jubileumboek uit te reiken. Dit boek, een prachtig gebonden bewaarexemplaar van ca. 150 pagina’s kwam grotendeels van de hand van Bert Hofman ondersteund door het mediateam van De Spekscheeters. Mede dankzij een zeer gulle financiële bijdrage van Martin Bels, van de gelijknamige watermolen en theeschenkerij, is het een schitterend jubileumboek geworden, vol met prachtige foto’s en verhalen, met name over de laatste 11 jaren. Het was dan ook geen verrassing dat het 1e exemplaar aan eindredacteur Bert Hofman werd overhandigd en voor zijn vrouw Jeanne was er een welverdiend boeket bloemen. Ook werd de nieuwe Spekscheeters App (de Spek App) geïntroduceerd. De applicatie, gebouwd door Maarten Rolefes, is zowel beschikbaar voor iPhone- als Android telefoons en tablets. Op een zeer snelle manier kan men, vanuit de broekzak, alle wetenswaardigheden over De Spekscheeters volgen.

Jan Nijhuis, ook wel bekend als Jan van Naffel Hendrik, vertelde op zijn typische humorvolle manier, hoe in zijn ogen het carnaval er in de toekomst uit zal gaan zien.

Na het officiële gedeelte, ging het feest, zoals gebruikelijk, nog tot in de laatste uurtjes door.
Terug

Agenda

Twitter

Mis het niet

  1. dinsdag 05-03-2019 - 14:00 uur

Cv De Spekscheeters Vasse - 2015
Powered by Craft CMS
Cv De Spekscheeters Vasse - 2015
Powered by Craft CMS